понеділок, 15 січня 2018 р.


Народний часопис «Ходорівщина»,
вип.01 (389) від 13.01.2018р.

Сію, сію, посіваю, щастя, радості бажаю!
Непомітно промайнула Коляда. Незабаром Старий Новий рік. Завдяки розбіжності між Григоріанським (світським) та Юліанським (церковним православним) календарем, українці святкують Новий рік двічі: офіційний - 1 січня, прадавній - 14 січня.
Напередодні Старого Нового року, 13 січня, українці відзначають свято Маланки, яке супроводжується піснями, танцями, жартівливими сценками, переодяганнями та ворожіннями, 14 січня - вшановують Святого Василія.
У тихий сімейний вечір напередодні Старого доброго Нового року знову лунає бій годинника та звучать святкові побажання. Нехай у Новому році Ваш будинок наповниться щастям і благополуччям, поставлені цілі реалізуються, найсміливіші плани втіляться у життя!
Вранці на Старий Новий рік хлопчики та юнаки наповнять свої торбинки зерном і зі щедрими побажаннями підуть засівати у батьків, родичів та сусідів:
                                                     Сію, сію, посіваю,
З Новим Роком Вас вітаю!
Хай прибутки та достатки,
Не минають вашу хату,
Хай ведеться й прибуває,
Щастя хай вас не минає,
Радості на кожнім кроці,
В Старому Новому році!


ХОДОРІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХХІ сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ№ 1497
21.12.2017 р.  м. Ходорів
Про бюджет Ходорівської  міської ради
на 2018 рік
Відповідно до ст. ст. 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», керуючись статтями 26, 28, 59, 61, 62, 63, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги висновок депутатської комісії з питань бюджету та фінансової політики,  Ходорівська міська рада ВИРІШИЛА:
1.                      Визначити на 2018 рік:
- доходи бюджету Ходорівської міської ради в сумі 143193,4 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 142000,0 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету 1193,4 тис. грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення;
-  видатки бюджету Ходорівської міської ради в сумі 143193,4  тис. грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету в сумі 135365,0 тис. грн. та видатки спеціального фонду бюджету 7828,4 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 6635,0 тис. грн. за розподілом видатків місцевого бюджету  згідно з додатком № 3 до цього рішення;
-  профіцит загального фонду міського бюджету  на 2018 рік в сумі 6635,0 тис. грн., напрямком використання якого визначити кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком №2 цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік в сумі 6635,0 тис. грн. Джерелом покриття дефіциту визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. Відповідно до ст.22 Бюджетного Кодексу України, для здійснення програм та заходів, які реалізовуються за рахунок коштів бюджету Ходорівської міської ради, право головного розпорядника бюджетних коштів за бюджетними призначеннями, визначеними бюджетом Ходорівської міської ради, надати голові Ходорівської міської ради.
Право розпорядників нижчого рівня (третього рівня) структурним підрозділам виконавчого апарату Ходорівської міської ради в особі їх керівників за бюджетними призначеннями надати:
- Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Ходорівської міської ради;
- Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Ходорівської міської ради;
- Комунальному закладу охорони здоров’я «Ходорівська міська лікарня» Ходорівської міської ради Львівської області;
- Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ходорівської міської ради Львівської області.
3. Затвердити бюджетні призначення розпорядникам коштів міського бюджету на 2018р. у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком №3 до цього рішення.
4. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету в сумі 142,0 тис. грн.
5. Затвердити на 2018р. міжбюджетні трансферти в сумі 1090,0 тис. грн., згідно з додатком №4 до цього рішення.
6. Затвердити на 2018р. перелік об`єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.
7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм згідно з додатком № 6 до цього рішення.
8. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
9. Затвердити на 2018р. резервний фонд міського бюджету Ходорівської міської ради в сумі 100,0 тис. грн.
10. Забезпечити врахування розпорядниками коштів міського бюджету першочергово потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку; придбання продуктів харчування, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
11. У процесі виконання бюджету Ходорівської міської ради в межах його загального обсягу, перерозподіл видатків, що призводить до змін обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів місцевого бюджету за загальним і спеціальним фондом (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл і додатково наданих трансфертів здійснювати з врахуванням вимог чинного бюджетного законодавства за обґрунтованим висновком відділу фінансів, обліку, звітності та контролю Ходорівської міської ради за погодженням з комісією з питань бюджету та фінансової політики з наступним затвердженням їх на сесії.
Зміни напрямків використання коштів на реалізацію місцевих програм, переліку об’єктів капітального характеру за рахунок коштів бюджету розвитку місцевого бюджету, вносити в межах загального обсягу видатків передбачених на відповідну програму за погодженням з головою Ходорівської міської ради та комісією з питань бюджету та фінансової політики з наступним затвердженням їх на сесії.
12. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2018р. до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік: у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших бюджетів, у частині фінансування є кошти, отримані із загального фонду.
14. Розпорядникам, одержувачам бюджетних коштів, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, забезпечити проведення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість предмета яких перевищує та дорівнює 50,0 тис. грн., та є меншою за вартість, визначену в абзацах другому і третьому частини 1 статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі", в електронній формі з використанням електронних майданчиків публічних закупівель "ProZorro".
15. Кошти міського бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками та одержувачами коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби на підставі замовлень розпорядників та одержувачів коштів.
16. Розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів здійснювати попередню оплату товарів, робіт та послуг відповідно до постанови Кабінету міністрів України №1404 від 23.04.2014р. №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», із змінами та доповненнями.
17. Розпорядникам, одержувачам бюджетних коштів забезпечити ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку встановленому законодавством.
18. На кінець бюджетного періоду УДКСУ у Жидачівському районі зберігає залишки коштів на рахунках бюджету Ходорівської міської ради. По закінченні поточного бюджетного періоду, залишки коштів перераховуються до бюджету Ходорівської міської ради для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.
19. У разі внесення Міністерством фінансів  України змін та доповнень до бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, відділу фінансів, обліку, звітності Ходорівської міської ради врахувати такі зміни під час складання та виконання розпису міського бюджету на 2018 рік.
20.  Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
21. Рішення Ходорівської міської ради «Про бюджет Ходорівської міської ради на 2018 рік» опублікувати на офіційному сайті Ходорівської міської ради.
22. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансової політики (Деляновський О.).
Міський голова Олег КОЦОВСЬКИЙ


Діяльність ДП «Водоканал» у 2017 році
Комунальне підприємство ДП «Водоканал» Ходорівської міської ради надає послуги жителям Ходорівської ОТГ з водопостачання та водовідведення.
Cтаном на 1 січня 2018 року у ДП «Водоканал» зареєстровано 2549 індивідуальних абонентів та 76 підприємців-споживачів, що на 100 абонентів більше, порівняно з минулим 2016 роком. За звітний період підприємство надало послуг з водопостачання та водовідведення населенню міста Ходорова на 1 637,2 тис.грн., підприємствам – на 1 637,4 тис. грн., викачало септики, підключило до водопровідної мережі, опломбувало лічильники на суму 82,3 тис.грн.
Витрати на заробітну плату та відрахування на зарплату працівників ДП «Водоканал» становлять 2342,0 тис. грн. при середній зарплаті по підприємству – 3525,00 грн. Витрати на електроенергію та паливо становлять 1460,0 тис.грн., матеріальні витрати на механічну та бактеріологічну очистку води - 118,0 тис. грн.
Основним завданням ДП «Водоканал» є подача якісної, незабрудненої (ні механічно, ні бактеріологічно) води споживачам. Якщо з бактеріологічним очищенням все гаразд, то з механічним є певні проблеми. Головна з них - зношеність водопровідних металічних трубопроводів початку та середини минулого століття. Як наслідок - через тріщини у старих водопроводах, збудованих з порушенням технології будівництва, попадають неочищені підшкірні води. Для запобігання негативному впливу цих факторів на якість води, необхідно її перед споживанням обов’язково піддавати термічній обробці (кип’ятити).
Для запобігання руйнуванню зношених металічних водопроводів Ходорівська міська рада з початку 2017 року розробила та затвердила Програму з поточного та капітального ремонтів (заміна водопровідних труб). Слід відзначити фахове розуміння та постійне сприяння голови Ходорівської міської ради у виділенні коштів на заміну зношених трубопроводів. У 2017 році на поточний ремонт водопровідних та водовідвідних об’єктів було виділено 714,0 тис.грн., з них на м.Ходорів - 420,0 тис.грн, в т.ч.: ремонт водопроводу на вул. Чорновола, Галицькій, 16 Липня, Шевченка, Ходорівської міської лікарні; системи каналізації на вул. Зеленій, Чорновола; ремонт покрівлі електрощитової водонапірної башти та ГКНС.
У звітному році ДП «Водоканал» провів ремонт водопроводів на території старостатів, в т.ч у селах: Вербиця на загальну суму 74,0 тис.грн; Бортники – 110,0 тис.грн; Грусятичі – 110,4 тис.грн.
У 2017 році розпочалася реалізація проекту будівництва водопроводу Садки – Ходорів (перша черга). За сприянням народного депутата А.Б.Кота на даний проект з державного бюджету було виділено 4,0 млн.грн. Побудовано три глибинні свердловини в с.Садки на загальну суму близько 1 млн.грн., частково прокладена під’їзна дорога до свердловини, підведено 1200 м водопроводу та електромережі на загальну суму 1700,0 тис.грн. Решта коштів ДП «Водоканал» продовжує освоювати. На даний час Ходорівська міська рада разом з народним депутатом А.Б.Котом вирішують питання фінансування завершення будівництва водопроводу до міста Ходорова, сіл Садки та Вовчатичі.
Завершено будівництво водопроводу у мікрорайоні Зарудка. З 425 потенційних абонентів вода проведена до 180 приватних будинків, з них зареєстровано тільки 72, що унеможливлює подачу води в загальну мережу.
У минулому році продовжувалась реконструкція каналізаційної мережі на вул. Шевченка – Рильського. Залишилось пройти 92 погонних метри. Затримка робіт - через технічні та технологічні чинники. У 2018 році планується завершити реконструкцію даного каналізаційного колектора.
Восени 2017 року ДП «Водоканал» разом з ТОВ «Енергозберігаючі технології» (м.Київ) розробили і, за сприяння Ходорівського міського голови, розпочали впровадження автоматичної системи диспетчерського управління технологічним обладнанням водопостачання та водовідведення в місті Ходорові. Вартість першої черги проекту – 290 тис.грн. Встановлення тільки першої шафи керування повітродувки на очисних спорудах дало економію електроенергії 35-40%. Повне впровадження автоматичної системи диспетчерського управління дасть економію коштів в межах 600 -800 тис.грн. на рік, що, в свою чергу, може стати суттєвим чинником для коригування існуючих тарифів з водопостачання та водовідведення.
Дочірнє підприємство «Водоканал» вдячне за співпрацю та розуміння підприємцям та керівникам підприємств міста Ходорова.
В.Пришляк,
директор ДП «Водоканал»


Рішення виконавчого комітету
21 грудня 2017 року відбулося засідання виконавчого комітету Ходорівської ОТГ, на якому розглядались звернення громадян, установ, організацій і були прийняті рішення:
· Затвердити План роботи виконавчого комітету Ходорівської міської ради на 2018 рік.
· Затвердити Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності Ходорівської об’єднаної територіальної громади.
· Внести зміни до рішення виконавчого комітету Ходорівської міської ради №166 від 25.10.2016 року «Про створення опікунської ради при виконавчому комітеті Ходорівської міської ради та затвердження Положення про опікунську раду», а саме - додаток до рішення викласти у новій редакції.
· Затвердити План заходів з відзначення національно-державних та історичних дат на 2018 рік у Ходорівській ОТГ. Секретарю Ходорівської міської ради (Гавінська М.Д.) розмістити на офіційному сайті міської ради План заходів з відзначення національно-державних та історичних дат на 2018 рік у Ходорівській ОТГ.
· Призначити спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій Сороку О.П. відповідальною особою за енерго- та газопостачання установ комунальної власності Ходорівської міської ради.
· Затвердити номенклатуру справ на 2018 рік. Керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету Ходорівської міської ради (Л.С.Абрамів) у межах своїх функціональних обов’язків надавати методичну допомогу керівникам структурних підрозділів та спеціалістам виконкому у веденні діловодства згідно з номенклатурою справ та забезпеченні своєчасного впорядкування і зберігання архівних документів. Дане рішення ввести в дію з 01.01.2018 року.
· Передати у власність наймачам житло державного житлового фонду (у рівних долях кожному):
- квартири: № 2 на вул. Грушевського,40 «а» у м.Ходорові (Шевчук В.В.), № 2 на вул. Шевченка,24 «а» у м.Ходорові (Вілінський В.В.);
- садибний (індивідуальний) житловий будинок державного житлового фонду на вул. Стрийська,3 у с.Заліски (Николин О.В.).
· Присвоїти адресу житловим будинкам:
-   будинок № 1, вул. Проектована, с.Городище (Чад Г.С.);
 – будинок № 54«б», вул. Шевченка, м.Ходорів (Стручинський Б.С.);
– будинок № 55, вул. Шевченка, с.Загірочко (Керман Я.М.);
– будинок № 46, вул. Коновальця (взамін адреси - вул.Комсомольська,155), с.Бориничі (Заріцька М.О.);
– будинок № 5, пров. І.Підкови (взамін адреси – вул.І.Підкови,5), м.Ходорів (Завадко О.-М.Д.);
– будинок № 88, вул. Грушевського, с.Вовчатичі (Добуш О.Т.).
* Зарахувати у місцеву добровільну пожежну команду Чорноострівського старостинського округу: Сенявського Р.М. (с.Чорний Острів), Кушніра І.О. (с.Чорний Острів), Віннічика Г.В. (с.Чорний Острів), Дребота Г.М. (с.Чорний Острів), Гутника А.Р. (с.Лучани), Павлішака М.М. (с.Чорний Острів;), Снака Р.Я. (с.Чорний Острів), Макогона І.В. (с.Чорний Острів), Дейнегу Т.С.(с.Бориничі), Шоробуру В.Д. (с. Чорний Острів).
· Надати дозвіл директору родинного дому «Жива перлина» Марківу Р.М. на проведення зрізки трьох дерев (граб,липа) в с.Бортники згідно з актом обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню № 56 від 20.12.2017 р.
* Зняти з балансу КП «Ходорівське УКГ» квартирний житловий будинок на вулиці Грушевського,24 та передати на повне утримання власнику квартир. Перевести вище згаданий квартирний будинок на садибний (індивідуальний) житловий будинок і дати дозвіл на перепланування та об’єднання трьох приватних квартир в єдиний (індивідуальний) садибний житловий будинок (Балук В.Р.).
* Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для бюджетних установ, що утримуються за рахунок бюджету міста: електроенергія - 930,1тис. кВТ/год; газ - 559,7тис. м.куб.; вода - 14,3тис. м.куб; теплова енергія - 0,8тис. Гкал; інші енергоносії - 0,5тис. м.куб. Забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах бюджетних призначень на 2018р.
* Тимчасово призупинити роботу закладів дошкільної освіти - ЗДО «Вишеньки» м.Ходорів, ЗДО «Ромашка» м.Ходорів, ЗДО «Веселка» с.Жирова, ЗДО «Ставочок» с.Грусятичі та дошкільних підрозділів НВК №10 ім. братів Олійників с.Піддністряни, НВК №11 с.Чорний Острів, НВК №23 с.Кам’яне, з 02.01.2018 року до 12.01.2018 року.
*Члени виконавчого комітету розглянули і погодили бюджет Ходорівської міської ради на 2018 рік.
А.Батирняк, заступник міського голови


СКЛАД
опікунської ради при виконавчому комітеті
Ходорівської міської ради
Голова опікунської ради - Мельник О.В., заступник міського голови.
Заступник голови опікунської ради - Краївська Л.В, начальник відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Ходорівської міської ради.
Секретар опікунської ради - Партика І.І., спеціаліст І категорії юридичного відділу виконавчого комітету Ходорівської міської ради.
Члени опікунської ради (за згодою):
Носик М.І, голова ГО «Просвіта»;
Калинець М.П, голова БФ «Милосердя Ходорівщини»;
Сомик Н.В, завідувач дитячого садочку «Вишеньки»;
Левенець Г.О, сімейний лікар КЗОЗ «Ходорівська міська лікарня»;
Жигало В.С, головний лікар КЗОЗ «Ходорівська міська лікарня» Ходорівської міської ради»;
Макогін Н.П, депутат Ходорівської міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань медицини, освіти, культури, туризму, історико-культурної спадщини, молодіжної політики та спорту.


Дільничні офіцери поліції сектору превенції патрульної поліції Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області
(Ходорівщина)
Старший дільничний офіцер поліції майор поліції Краївський Ігор Петрович
Межі території обслуговування: смт. Нові Стрілища, с.Старі Стрілища, хутір Лінія, с.Кнісело, с.Бертишів, с.Орішківці, с.Баківці, с.Репехів, с.Трибоківці, с.Квітневе, с.Закравець, с.Дев’ятники, с.Юшківці, с.Прибілля, с.Калинівка, с.Соколівка, с.Кологори, с.Сенів, с.Ходорківці, с.П’ятничани. с.Грусятичі, с.Ліщин, с.Чорний Острів, с.Дроховичі, с.Бориничі, с.Лучани, с.Голдовичі, с.Вибранівка, с.Борусів, с.Бринці-Церковні, с.Бринці-Загірні, с.Чижичі, хутір Березина, с.Отиневичі, с.Городищенське, с.Дуліби, с.Піддністряни, с.Кам»яне, с.Рудківці.
Адреса, службовий телефон: м. Жидачів, вул. Садова,4 (31-207)

Старший дільничний офіцер поліції майор поліції Зварич Ярослав Миколайович
Межі території обслуговування: м. Ходорів, вулиці: 16-гоЛипня, Волошина, Полуботка, Кн.Ольги, Л.Українки, Богуна, Петлюри, М.Чурай, Федьковича, О.Вишні, Вербицького, О. Кобилянської, Вовчка, Я.Мудрого, Львівська, Тернопільська, Січових Стрільців, Довженка, Гончара, Шашкевича, Сковороди, Шухевича, Сагайдачного, Довбуша, Сірка, Дорошенка, Поповича, В. Великого, Стрийська, Шептицького, Муру, Курбаса, Стрілецька, Глибока, Шевченка, Тарнавського, Коцюбинського, Коновальця, Бандери, Івасюка, Спортивна, Рильського, Верещинського, Вітовського, Кропивницького, Замкова, Сосюри, Кутузова, Січова, Гоголя, Чайковського, І.Вільде, Героїв Євромайдану, Привокзальна, Роксолани, Стефаника, Мазепи, І.Франка, Симоненка, Галечко, Довгого, Грінченка, Винниченка, пл.Злуки, провулки: Гоголя, Шевченка, Кропивницького, Львівський, Тернопільський, І.Франка. Б.Хмельницького, Д.Галицького, М.Кривоноса, Зарічна, Кармелюка, Підкови, С.Калинця, Стуса, Паркова, Чорновола, Людкевича, Гонти, Зелена, Вінницького, О.Степанів, провулок Підкови, після перетину вул. Б.Хмельницького вулиці: Героїв Євромайдану, Фрунзе, І.Франка, с.Вербиця, с.Вовчатичі, с.Садки, с.Сугрів, с.Загірочко, с.Добрівляни
Адреса, службовий телефон: м. Ходорів, вул. Привокзальна,1 (31-207)

Дільничний офіцер поліції старший лейтенант поліції Дубовська Мар’яна Миколаївна
Межі території обслуговування: с.Бортники, с.Демидів, с.Молотів, с.Букавина, с.Молодинче, с.Черемхів, с.Підліски, с.Новосільці, с.Жирова, с.Бородчиці, с.Городище, с.Заліски.
Адреса, службовий телефон: м. Жидачів, вул. Садова,4 (31-207)


Те, що ми в довір’ї закладаємо в Божі руки,
принесе багатий плід і триватиме вічно
“Найважливішим на закінчення кожного року є подякувати Богу за все, що Він створив і чинить в нашому житті, за те чим Він нас обдарував і зробив нас здатними обдарувати інших; за те, що проводив нас через важкі обставини нашого особистого і суспільного життя, не даючи нам втратити життєві орієнтири і не даючи нашій вірі і надії знесилитись, але завжди відкривав перед нами перспективу.
Сьогодні ми дякуємо Богові за все, що Він нам у Новому 2018 році приготував. Дякувати Богові за те, що прийде – це один з найбільших проявів нашої віри до Бога, в руки якого ми вкладаємо своє майбуття”, - з цими словами звернувся Єпарх Стрийський Преосвященний владика Тарас (Сеньків) до вірних на подячному молебні за щасливо прожитий рік, що відбувся у день католицького Різдва у храмі святих рівноапостольних Володимира і Ольги міста Стрия.
Присутні на молінні - парафіяни Стрия та гості з багатьох куточків Стрийської єпархії, дякували Богові за прожитий 2017 рік та просили щедрих благодатей для себе, своїх родин та Батьківщини на наступний, 2018 рік, бо як наголосив Архиєрей: “З вдячністю Богові ми вкладаємо наше сьогодні і завтра. Вкладаймо з глибокою довірою, бо ті, що вміють дякувати є здатні прийняти від Бога набагато більше, ніж може осягнути людський розум і принести користі і благословення для нашого суспільства, для нашого народу, держави, тому що той, хто дякує Богові, стає Його вдячною рукою і Божим благословенням для сьогоднішнього і завтрашнього часу”.
Після завершення богослужіння єпископ вручив подячні грамоти за сприяння розвитку Церкви представникам органів державної влади Перемишлянщини та Ходорівщини. Ходорівчани, у свою чергу, подарували Єпарху Стрийському колаж із зображенням духовних святинь Ходорова. Народний аматорський дитячий вокальний ансамбль “Ромашка” Палацу культури міста Ходорова (худ. кер. О.Мельник та У.Абрамів) порадували усіх чудовим виконанням колядок. Владика Тарас з особливим захопленням відзначив виконавську майстерність юних ходорівчанок, які по-новому відкрили йому світ коляди, закликав усіх присутніх молитися за мир у нашій державі.
Представники Ходорівської ОТГ не випадково були запрошені Єпархом Стрийським на подячні молитви. У Ходорівській громаді уже другий рік з ініціативи міського голови О.Коцовського - саме йому була адресована подячна Грамота Стрийської єпархії УГКЦ, діє програма «Духовність рятує світ». Згідно з цим документом парафіяльні спільноти Ходорівщини з міського бюджету громади отримують кошти на відновлення храмів.
Суттєву допомогу храмам Ходорівщини надає народний депутат України А.Кіт. У 2017 народний обранець допоміг парафіям: Покрови Пресвятої Богородиці с.Лучани, Воздвиження Чесного Хреста с.Сугрів, Собор Пресвятої Богородиці с.Бортники, Різдва Христового с.Новосільці, Св.вмуч. Димитрія Мироточця с.Ятвяги-Прибілля, Різдва Пресвятої Богородиці с.Голдовичі, Свв. Володимира і Ольги та Безсрібників Косми і Дам’яна міста Ходорова.
Як зазначив Преосвященний владика Тарас: «В цьому житті ми нічого не можемо привласнити - те, що ми привласнюємо, має початок і кінець, але те, що ми в довір’ї закладаємо в Божі руки, принесе багатий плід і триватиме вічно».
М.Краївська


Шлях до благородної мети
Як заповіт звучать слова Блаженнішого Любомира Гузара з приводу того, що  Церква має виховувати людей бути людьми, а люди творять державну громаду. Саме тому одним з найважливіших завдань місцевого самоврядування є активне сприяння вихованню духовності, моральних цінностей, утвердження високих ідеалів християнства. Шлях до цієї благородної мети влада вбачає у тісній співпраці з релігійними організаціями, адже гармонізація відносин між владою і церквою є запорукою спокою і толерантності у суспільстві.
З метою забезпечення соціальної справедливості створення належних умов для розширення співпраці органів місцевого самоврядування з релігійними громадами, подолання негативних наслідків щодо релігії і церкви, гарантування сприятливих умов для розвитку суспільної моралі і гуманізму, громадської злагоди і співробітництва людей, незалежно від їх світогляду чи віросповідання, сприяння об’єднанням громадян, релігійним громадам у проведенні ремонтних та реставраційних робіт культових споруд – пам’яток історії і культури, придбанні будівельних матеріалів, обладнання, предметів довгострокового користування, Ходорівською міською радою розроблено та рішенням ХІІ сесії УІІІ скликання від 10.03.2017 року №796 затверджено Програму «Духовність рятує світ».
На реалізацію вказаної Програми у 2017 році із міського бюджету Ходорівської міської ради виділено 886,0 тисяч гривень. Ці кошти були спрямовані на придбання будівельних матеріалів для церков: Собор Пресвятої Богородиці с.Бортники – 25,0 тис. грн.; Володимира і Ольги м.Ходорова – 625,0 тис. грн.; Введення в храм Пресвятої Богородиці с.Вибранівка - 34,0 тис. грн.; Воздвиження Чесного Хреста с.Сугрів – 15,0 тис. грн.; Успіння Пресвятої Богородиці с. Чорний Острів – 30,0 тис. грн.; Успіння Пресвятої Богородиці с.Новосільці – 25,0 тис. грн.; Святого великомученика Дмитрія с.Ятвяги - 16,292 тис. грн.; Святого Івана Богослова с.Юшківці – 10,0 тис. грн., Святого Архистратига Михаїла с.Городищенське – 20,0 тис. грн.; Святого Архистратига Михаїла с.Вербиця – 75,0 тис. грн.; Священномученика Йосафата с.Дев’ятники  - 10,0тис. грн.
Всі релігійні громади подали звіти про цільове використання коштів.
І.Глушко,
начальник відділу фінансів, обліку, звітності та контролю


Благоустрій громади
Комунальне підприємство «Ходорівське УКГ» надає послуги з благоустрою та санітарної очистки населених пунктів, вивезення ТПВ, утримання житлового фонду та прибудинкових територій комунальної власності Ходорівської ОТГ.
В 2017 році КП “Ходорівське УКГ» надало послуги з відновлення, влаштування та поточного ремонту мережі вуличного освітлення у населених пунктах громади (встановлення та заміни електролампочок «ЛЕД» (далі – л.«ЛЕД»), світильників вуличного освітлення «КОБРА» (далі – св. «КОБРА»), виготовлення, встановлення огорож, автобусних зупинок, дитячих майданчиків, дорожніх знаків, завезення щебеню, ліквідації стихійних сміттєзвалищ та ін.) на загальну суму 14 377 831,82 грн. в т.ч.ПДВ. Виконано роботи у:
1.                      Жирівському старостинському окрузі  на суму 235179,66грн., в т.ч.в:
-  с.Жирова – 24 728,62грн. (вуличне освітлення (890м), 47 лампочок «ЛЕД», 21 світильник вуличного освітлення «КОБРА»);
-  с.Заліски – 26 632,00 грн. (вуличне освітлення (1127м), 22 «ЛЕД», 17 «КОБРА»);
-  с.Бородчиці – 16 795,78 грн. (вуличне освітлення (676м), 14 «ЛЕД», 11 «КОБРА»);
-  с.Городище – 99 972,00 грн. (вуличне освітлення (1710м), 30 «КОБРА», 30 «ЛЕД»).

Крім того, у 2017 році  КП «Ходорівське УКГ» надало Жирівському старостату інших послуг на загальну суму -67 051.26 грн. (послуги грейдера, екскаватора, виготовлення огорожі в с.Городище, встановлення зупинки в с.Заліски, фарбування пішохідного переходу, завезення щебеню, виготовлення робочого проекту вуличного освітлення на 2018р).
2.                      Вербицькому старостинському окрузі на суму 678 233,58грн., в т.ч.в:
-   с.Вовчатичі – 27 715,00 грн. (вуличне освітлення (765 м), 12л. «ЛЕД», 12св. «КОБРА»);
-   с.Сугрів – 198 295,00 грн. (вуличне освітлення (3635м), 33л.«ЛЕД», 33св. «КОБРА»);

-   с.Вербиця 241 954,00грн. (вуличне освітлення (2775м), 30л. «ЛЕД», 30св. «КОБРА»);
-   с.Садки – 137 995,00грн. (вуличне освітлення (1800м), 20 «ЛЕД», 20 «КОБРА»);
- інші послуги на загальну суму 72 274,58грн. (встановлення огорожі на цвинтарі в с.Садки, встановлення зупинки в с.Вербиця, послуги екскаватора для ліквідації стихійного сміттєзвалища в с.Вовчатичі, завезення щебеню, піску та технічної солі).
3. Отиневицькому старостинському окрузі на суму 829 167,34грн., в т.ч.в:
-  с. Дуліби – 272 237,86грн. (вуличне освітлення (5205м), заміна 52л. «ЛЕД», 52 св. вуличного освітлення «КОБРА»);
-  с. Городищенське - 234 916,00 грн. (вуличне освітлення (2980м), 39л. «ЛЕД», 39св. «КОБРА»);
-  с. Отиневичі – 212 820,00грн. (вуличне освітлення (3535м), 38л. «ЛЕД», 38св. «КОБРА»);
-   інші послуги на загальну суму 109 193, 48
грн. (ремонт покрівлі роздягалки в с. Дуліби, послуги екскаватора, встановлення дитячих майданчиків в селах Отиневичі, Городищенське, виготовлення робочого проекту вуличного освітлення на 2018р).
4.                      Піддністрянському старостинському окрузі на суму 383 009,53грн., в т.ч.в:
-  с. Піддністряни – 76 591,33грн. (вуличне освітлення (1977м), 23л. «ЛЕД», 23св .«КОБРА»);
-  с. Кам»яне – 74 797,60 грн. (вуличне освітлення (1820м), 24л. «ЛЕД», 24св. «КОБРА»);
-  с. Рудківці – 65 157,33грн. (вуличного освітлення (1657м), 20л. «ЛЕД», 20 св. «КОБРА»);
-  інші послуги на загальну суму 166 463,27 грн.(послуги екскаватора, фарбування пішохідних переходів, встановлення дорожніх знаків, завезення щебеню, виготовлення та встановлення автобусних зупинок в с. Піддністряни, Кам»яне, встановлення дитячих майданчиків в с. Кам»яне, Піддністряни, Рудківці).
5.                      Грусятицькому старостинському окрузі на суму 143 623,27грн., в т.ч. в:
-  с. Грусятичі – 39 332,00грн. (вуличне освітлення (462м), 7л. «ЛЕД», 7св. «КОБРА»);
-  с. Ліщин - 62897,00 грн. – (вуличне освітлення (330м), 6л. «ЛЕД», 6св. «КОБРА»);
-  інші послуги на загальну суму 41394,27грн. (послуги екскаватора, завезення щебеню, встановлення зупинки в с.Ліщин).
6.                      Дев»ятниківському старостинському окрузі на суму – 64 081,72грн., в т.ч. в:
-  с. Ятвяги – 42 320,00грн. (вуличне освітлення (1050м), 14л. «ЛЕД», 12св. «КОБРА»);
-   інші послуги на загальну суму 21 761, 72грн. (встановлення зупинки в с.Дев»ятники, встановлення світильників в с.Юшківці, виготовлення робочого проекту вуличного освітлення на 2018р).
7.                      Молодинченському старостинському окрузі на суму 415 932,76 грн., в т.ч. в:
-  с. Молодинче – 146 388,00 грн. (вуличне освітлення (2550м), 16л. «ЛЕД», 16св. «КОБРА»);
-  с. Новосільці - 159 298,00 грн. (вуличне освітлення (2932м), 16л. «ЛЕД», 16св. «КОБРА»);
-  с. Підліски - 61 141,00 грн. (вуличне освітлення (975м), 7л. «ЛЕД», 7св. «КОБРА»);
-  інші послуги на загальну суму 49105, 76грн. (придбання вбиральні в с.Черемхів, завезення щебеню, послуги екскаватора, самоскида для розвезення щебеню, виготовлення робочого проекту вуличного освітлення на 2018р).
8.                      Загірочківському старостинському окрузі на суму – 101 394,44 грн. (встановлення зупинки в с.Добрівляни, встановлення дитячого майданчику в с.Загірочко, послуги автогрейдера, завезення щебеню, виготовлення робочого проекту вуличного освітлення на 2018р).
9.Чорно-Острівському старостинському окрузі на суму 614 706,71 грн., в т.ч. в:
-  с. Лучани, Голдовичі - 21 027,00грн. (вуличне освітлення (470м), 6л. «ЛЕД», 6св. «КОБРА»);
-  с. Чорний Острів – 9 541,60 грн. (вуличне освітлення (12м), 64л. «ЛЕД», 3св. «КОБРА»;
капітальний ремонт огорожі та виготовлення робочого проекту стадіон «Промінь» (225 070,00 грн.); капітальний ремонт пішохідної доріжки (237 002,00грн.); спецодяг для пожежної частини в с. Ч. Острів (18771,00грн.);
-   с. Бориничі – 29 885,00грн.на виготовлення ПКД (реконструкція стадіону);
-  інші послуги на загальну суму 73 410,11грн. (послуги екскаватора, завезення піщано-гравійної суміші, встановлення зупинок в с. Лучани, Ч. Острів, Бориничі).
10.Вибранівському старостинському окрузі на суму 123 252,32грн. (заміна електролічильника, встановлення електротаймера, ремонт вуличного освітлення, завезення піщано-гравійної суміші, послуги бульдозера  для ліквідації стихійного сміттєзвалища, встановлення зупинок в с.Чижичі, Борусів, Бринці-Загірні).
11.Бортниківському старостинському окрузі на суму – 135 770,05 грн. (придбано матеріал для брами на стадіон в с. Бортники, встановлення зупинок в с. Бортники, Букавина, послуги екскаватора, автогрейдера, виготовлення робочого проекту вуличного освітлення на 2018р).
Використано електроенергії та послуг на роботи по вуличному освітленню у старостинських округах та місті Ходорові Ходорівської ОТГ у 2017 році на суму 294 427,41 грн, в т.ч. послуги електромонтера - 37 261,41грн.
12.У місті Ходорові проведено:
-  ремонт вуличного освітлення, прибирання тротуарів, вулиць міста, побілка бордюрів, дерев, догляд за кладовищами, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, формування та зрізання дерев, косіння газонів, парків, висівання трави на газонах, фарбування пішохідних переходів, ремонт автобусних зупинок, лавок, посипання доріг, тротуарів піщано-соляною сумішшю, послуги автогрейдера за планування доріг, екскаватора, трактора «Джімна» на суму 2 215 800,39 грн
-  поточний ремонт доріг м.Ходорова (вул. Б.Хмельницького, Львівська, Грушевського, тротуар вул.Шевченка (ліва сторона)) на суму 1 138 199,64грн.,
-   капітальний ремонт (доріг вул. Зелена, О.Степанів, тротуару вул.Шевченка (до м’ясокомбінату права сторона)), виготовлення ПКД на влаштування мережі вуличного освітлення, проведення експертизи ПКД на суму 991 965,00грн.
-  облаштування спортивного майданчику з штучним покриттям на вул.Волошина на суму 1 482 518,00грн.
-  капітальний ремонт покрівлі на вул.16 Липня №1,1а,1б,та вул.Шептицького №7 на загальну суму 299 588,00грн.
-  виготовлено робочий проект спортивного майданчику на вул. Шевченка,35 на суму 106 382,00грн.
За кошти державної субвенції закуплено два сміттєвози загальною вартістю 2 999 600,00 грн.,та екскаватор МТЗ92П вартістю 1 125 000,00грн.
Шановні жителі Ходорівської ОТГ, не будьте байдужими, любіть своє місто і село, підтримуйте у них чистоту і порядок. Не забувайте, що ви господар і можете зробити зауваження, тому хто цього не дотримується. Якщо ви бажаєте ходити по чистій землі, дихати свіжим повітрям, бути здоровим, жити у чистому місті та селі – створіть його самі для себе і своїх дітей. Лише всі ми разом, спільними зусиллями зробимо наше місто та село чистим, затишним, красивим та квітучим.
Г.Кравчук,
директор КП «Ходорівське УКГ»


Освітній рік у Ходорівській ОТГ
Звіт про роботу відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітетуХодорівської міської ради у 2017 році
Освіта є однією із визначальних складових соціально-економічного розвитку Ходорівської ОТГ. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Ходорівської міської ради створений рішенням сесії Ходорівської міської ради №535 від 24.11.2016 року «Про відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Ходорівської міської ради».
На території Ходорівської об’єднаної територіальної громади функціонує 25 закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО), в тому числі 3 дошкільні підрозділи, 4 заклади дошкільної освіти (ЗДО), Центр дитячої та юнацької творчості (ЦДЮТ) та Дитяча юнацька спортивна школа (ДЮСШ).
У 2017-2018 навчальному році у закладах загальної середньої освіти навчається 2432 учні - на 14 більше, ніж у 2016-2017 н.р. У закладах дошкільної освіти (ЗДО) виховується 450 дітей, у ЦДЮТ - 435 гуртківців, у ДЮСШ займаються 502 юних спортсменів.
Станом на 20.12.2017 року у ЗЗСО працює 366 педагогічних працівників, 139 чоловік – обслуговуючого персоналу; у ЗДО - 46 педагогічних працівників, 58 обслуговуючого персоналу, у ЦДТЮТ – 9 викладачів, 2 обслуговуючого персоналу, у ДЮСШ – 15 тренерів, 1 працівник обслуговуючого персоналу.
Загальна штатна чисельність працюючих в освітній мережі Ходорівщини - 704,95 штатних одиниць. У відділі освіти, молоді та спорту працюють: керівник відділу, головний спеціаліст, головний бухгалтер, економіст, 4 бухгалтери, 3 методисти, інспектор з кадрів, секретар-друкар, 6 водіїв автобусів «Школярик» та 4 працівники обслуговуючого персоналу.
У 2017 році освітні установи спожили енергоносії: тепло - на суму 780 823,00 грн., вода - 124 644,00 грн., світло - 701 588,00 грн., газ - 3 800 679,00 грн., вугілля – 136 700,00 грн.
Протягом 2017 року в освітній мережі Ходорівської ОТГ впроваджено в дію 5 мікропроектів:
- Капітальний ремонт фасаду ЗОШ І-ІІІ ст. №3 ім. Героя України Р.Точина м. Ходорів на суму 399 253,00 грн., в т.ч.: 198 000,00 грн. - обласні кошти, 108 837,00 грн. – місцевий бюджет, 92 416,00 грн. - інші джерела фінансування.
- Капітальний ремонт по заміні 40 фізично зношених вікон у Вербицькій ЗОШ І ст. №13 с. Вербиця на суму - 350 861,00 грн., в т.ч.: 177 210,00 грн. - обласні кошти, 112 651,00 грн. – місцевий бюджет, 61 000,00 грн. - інші джерела фінансування.
- Капітальний ремонт по заміні 70 фізично зношених вікон у НВК №10 ім. братів Олійників с. Піддністряни на суму - 380 394,00 грн., в т.ч.: 192 456,00 грн. - обласні кошти, 122 438,00 грн. – місцевий бюджет, 65 500,00 грн. - інші джерела фінансування.
- Капітальний ремонт фасаду у ЗОШ І-ІІІ ст. №8 с. Вибранівка на суму - 381 703,00 грн., з них: 200 000,00 грн. - обласні кошти, 113 203,00 грн. – місцевий бюджет, 68 500,00грн. - інші джерела фінансування.
- Капітальний ремонт по заміні 49 фізично зношених вікон у ЗОШ І-ІІІ ст. №6 с. Дев'ятники на суму - 391 679,00 грн., в т.ч.: 197 408,00 грн. - обласні кошти, 127 166,00 грн. – місцевий бюджет, 67 105,00 грн. - інші джерела фінансування.
- Придбання 20 комплектів учнівських меблів для ЗОШ І-ІІ ст. №14 с. Вовчатичі, загальна сума договору - 30 720,00 грн., в т.ч.: 15 000,00 грн. - обласні кошти, 7 720,00 грн. – місцевий бюджет, 8 000,00 грн. - інші джерела фінансування.
На поточний ремонт закладів освіти Ходорівської ОТГ у 2017р. виділено 154500 грн. Придбано циркуляційний насос на суму 24993,00 грн., проведено поточний ремонт системи опалення, ремонт системи теплопостачання та технічне обслуговування котельні в ЗОШ 1-111 ст.№5 с.Грусятичі на суму101009,80 грн.
По Програмі «Розвиток освіти Львівщини на 2017-2020 рр.» освітню субвенцію в сумі 2 367 066,00 грн. засвоєно в повному обсязі на - облаштування кабінету «Захист Вітчизни»  - (25 615,00 грн.), підключення ЗНЗ до мережі Інтернет (21 000,00 грн.). 2 320 451,00 грн з цих коштів використано на покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів ОТГ – придбано автобус «Школярик» (1 699 800 грн.), обладнання для лінгафонного кабінету (171 000 грн.), 4 інтерактивних дошки та проектори (199 800 грн.), світлодіодні енергозберігаючі лампи (545 шт. – на суму 31 651 грн.), проведено реконструкцію комерційних вузлів обліку газу в 5 школах (ЗОШ І-ІІІст. №1 м.Ходорів, ЗОШ І-ІІІст. №3 ім. Героя України Р.Точина м.Ходорів, ЗОШ І-ІІІст. №6 с. Дев’ятники, НВК №10 ім. братів Олійників с. Піддністряни, НВК №11 с.Чорний Острів) на суму 218 200 грн. Для проведення реконструкції комерційних вузлів обліку газу у вищенаведених школах з місцевого бюджету виділено 251 900 грн.
Протягом 2017 року відділ освіти придбав 3 шкільних автобуси: у березні - «Еталон» (1 598 000 грн.), у жовтні - 2 «Атамани» (один за рахунок освітньої субвенції по Програмі «Розвиток освіти Львівщини на 2017- 2020рр.» вартістю 1 699 800 грн., другий,  вартістю 1 679 700 грн. - за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів).
 У Ходорівській громаді функціонують 4 дошкільні навчальні заклади (ДНЗ), де перебуває - 387 дітей, в т.ч.: 15 - з малозабезпечених сімей, 10 - дітей учасників АТО, 35 – з багатодітних сімей. При навчально-виховних комплексах (НВК) працюють 3 групи дошкільного підрозділу, де перебуває 60 дітей, в т.ч.: 13 - з малозабезпечених сімей, 5 - з багатодітних сімей. Згідно з рішенням №728 від 26 січня 2017р. діти учасників АТО та діти з малозабезпечених сімей харчуються безкоштовно за кошти міського бюджету. Діти з багатодітних сімей оплачують 50% від 70% батьківської плати. Рішенням сесії було встановлено, що розмір батьківської плати буде становити 70% від 100%, з яких 30% оплачується з місцевого бюджету. Також було встановлено, що діти з багатодітних сімей  будуть оплачувати тільки 50% від встановленої батьківської плати, а 50% оплачується за кошти місцевого бюджету.
У січні 2017р. було затверджено Програму харчування учнів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів на 2017 рік, згідно з якою в школах, де є гаряче харчування, діти пільгових категорій - з малозабезпечених сімей (1-4 класи), учасників АТО, сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (учні 1-11 класів), харчувалися безкоштовно. Гарячим харчуванням охоплено 8 шкіл. У школах, де немає гарячого харчування, кошти були перераховані на особові рахунки батьків – 10,00 грн. в день за кожен день відвідування дитини школи згідно з табелем, поданим дирекцією школи у відділ освіти. За 2017 рік підприємцю, який здійснював гаряче харчування в школах, перераховано – 51 210,00 грн, батькам на особові рахунки повернуто 116 330,00 грн.
Впродовж 2017р. було реорганізовано 5 закладів загальної середньої освіти: 2 - із ЗОШ І-ІІІ ст. у ЗОШ І-ІІ ст., 2 - із ЗОШ І-ІІ ст. у ЗОШ І ст. та 1- НВК у ЗОШ І-ІІ ст.
5 жовтня 2017р. було утворено Опорний комунальний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 м.Ходорів та його філії: «Заклад загальної середньої освіти І ступеня №13 с.Вербиця», «Заклад загальної середньої освіти І ступеня №25 с.Добрівляни», «Заклад загальної середньої освіти І ступеня №24 с.Городищенське».
За результатами ЗНО учні здобули 5 золотих медалей (3 учні ЗОШ І-ІІІст. №1 м.Ходорів, 2 учні ЗОШ І-ІІІст. №3 ім. Героя України Р.Точина м.Ходорів), 6 - срібних (3 учні ЗОШ І-ІІІст. №1 м.Ходорів, 3 учні ЗОШ І-ІІІст. №3 ім.Героя України Р.Точина м.Ходорів).
Методичну роботу, спрямовану на дієву допомогу педкадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення професійної майстерності, підвищення рівня психологічної підготовки, активізацію їхнього творчого потенціалу, у Ходорівській ОТГ координують 3 методисти.
 У січні-лютому 2017 року 30 переможців ІІ (районного) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін взяли участь у ІІІ (обласному) етапі олімпіад з математики, економіки, інформаційних технологій та інформатики, географії, біології, фізики, української мови та літератури, англійської мови, іспанської мови, фізики, історії, правознавства та християнської етики. На ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін учні здобули: III місце з математики, економіки, християнської етики, української мови та літератури, іспанської мови та географії; II місце - з правознавства та географії.
Впродовж січня-лютого 2018 року відбудеться ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. У ньому візьмуть участь 15 учнів, які стали переможцями ІІ  (районного) етапу, що проходив впродовж листопада-грудня 2017р. Переможцями стали учні 8-11 класів ЗОШ І-ІІІст. №1 м.Ходорів, ЗОШ І-ІІІст. №3 ім. Героя України Р.Точина м.Ходорів, НВК №10 ім. братів Олійників та ЗОШ І-ІІст. №7 с.Жирова з предметів - хімія, правознавство, географія, інформатика, фізика, історія, математика, біологія, англійська мова, іспанська мова, польська мова та трудове навчання. У Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» взяли участь 98, Міжнародному природничому «Колосок осінній - 2017» - 116 учнів громади.
У серпні 2017р. усі учні 9-х класів, які навчаються за новою освітньою програмою, були забезпечені новими підручникам з навчальних предметів (5715 шт.).
21 квітня 2017 року було проведено I етап фестивалю-конкурсу «І слово, і пісня, матусю, тобі», переможці якого гідно представили Ходорівську громаду на обласному етапі і стали його лауреатами .
13 жовтня 2017 року у Палаці культури м. Ходорів відбувся I етап Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю «Сурми звитяги», участь у якому взяли учні усіх закладів освіти Ходорівської громади. Переможці I етапу у номінації «Хореографічна композиція» - гурток народного танцю «Вихиляс» Ходорівського ЦДЮТ посів почесне III місце на обласному етапі.
25 листопада 2017 р. на базі ЗОШ I-III ст. №1 м.Ходорів проводився II етап VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка. 2 грудня 2017р. на базі ЗОШ I-IIIст. №3 м.Ходорів - II етап XVIII Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика. Призер II етапу VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка - учениця ЗОШ I-III ст. №2 м. Ходорів Т.Петрів зайняла III місце у III етапі цього конкурсу.
За весь період роботи відділу освіти курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників пройшли 185 вчителів-предметників, 4 заступники директора, 7 директорів закладів загальної середньої освіти.
 Інформація про усі масові заходи, що відбуваються у закладах освіти  висвітлюється на «Освітньому порталі Львівщини» та на сайті відділу освіти. В мережі Фейсбук створено групу відділу освіти, молоді та спорту. Усі вчителі мають можливість долучитися до неї, висловлювати свої думки та надавати  інформацію.
Ходорівський ЦДЮТ здійснює навчальну діяльність у двох напрямках: художньо-естетичному та еколого-натуралістичному. У центрі творчості працює 11 гуртків (23 групи): студія живопису "Мальва", дитячий ансамбль троїстих музик, екологічний гурток "Джерельце", «Основи журналістики», акторської майстерності "Фантазія", гурток народного танцю "Вихиляс", музична студія, вокальний гурток "Естрадний спів", самодіяльний дитячий хор, гурток "Паросток" (сенсорна кімната), "Ми малюєм світ" - 8 керівників гуртків (5 - основних та 3 - сумісники) навчають 434 дитини. З вересня 2017р. розширилась мережа  гуртків ЦДТЮТ - відкрилися гуртки на базі НВК №10 ім. братів Олійників с.Піддністряни, ЗОШ І-ІІст.№9 с.Отиневичі, ЗОШ І-ІІст. №16 с.Дуліби (гурток "Ми малюєм світ"), ЗОШ І-ІІІст. №9 с.Дев”ятники (гурток акторської майстерності "Фантазія").
Гуртківці ЦДЮТ – активні учасники, фестивалів, загальноміських дійств, переможці багатьох конкурсів «Новорічна композиція», «Природа не має кордонів», «Я і мій друзяка спорт», «І слово, і пісня, матусю, тобі»; «Шевченкове слово»; Міжнародного басейнового конкурсу «Барви Дністра»; «Тарасовими стежками», «Дитяча усмішка», «Сурми звитяги», Всеукраїнському конкурсі «Відповідальність за створіння».
У 2017р. ЦДЮТ здобув перемогу у конкурсі проектів БФ громад «Рідня», вигравши проект «Облаштування сенсорної кімнати для дітей з особливими потребами».
Ходорівська ДЮСШ, заснована у 2002р., налічує 4 відділення: футбол – 14, баскетбол – 6, шахи – 7, карате – 4 груп. У ДЮСШ працюють 7 штатних тренерів-викладачів та 8 сумісників, з них 4 тренери-викладачі - «спеціалісти ІІ кваліфікаційної категорії». На утримання ДЮСШ з бюджету громади у 2017 році було виділено 726,9 тис. грн.
Заняттями спортом в ДЮСШ охоплено 514 учнів: футболом – 244 юнаки; баскетболом – 104 дівчини; шахами – 99 (64 юнаки, 35дівчат), карате – 67 (59 юнаків, 8 дівчат). У травні 2017р. у с. Отиневичах відкрили Шаховий клуб.
Основною формою занять у школі є навчально-тренувальні заняття та участь у змаганнях. Тренувальні заняття проводяться у спортивних залах і на спортивних майданчиках загальноосвітніх шкіл м. Ходорова та сіл Бортники (футбол), Піддністряни (баскетбол),ЧорнийОстрів(футбол),Грусятичі(футбол,баскетбол),Дев'ятники(футбол),Вибранівка (баскетбол),Отиневичі (шахи) та Вовчатичі (шахи), де були відкриті філії Ходорівської ДЮСШ.
Колектив школи бере активну участь у спортивно-масових заходах міста, громади, області, проводяться внутрішні змагання та турніри з метою визначення кращих спортсменів для участі у чемпіонатах області.
У 2017р. баскетболістки школи взяли участь у трьох першостях області і зайняли два четвертих, одне друге (команда дівчат 2001-2002 р.н.) місця. У турнірі «Весняний пролісок» (Яворів) наші баскетболістки посіли ІІ місце. А.Тітик та К.Нягулова були відібрані до збірної з баскетболу (дівчата 2000-2001 р.н.) Львівської області.
Футболісти ДЮСШ провели усі ігри у груповому турнірі і зайняли ІV місце у старшій та ІІІ – у молодшій вікових групах, брали участь у турнірах «Кубку Удеча» (Жидачів) і Кубку А.Баля (Новий Розділ). Вихованці ДЮСШ успішно виступають за команду юнаків ФК «Ходорів» у чемпіонаті Львівської області.
Шахісти взяли участь у трьох першостях області: в особистих - Р.Іллюк, І.Бублик зайняли ІІ місця у Городку, Р.Тендюк, М.Деркач, А.Бабій, О.Гриців, М.Харів зайняли у своїх вікових групах І місця, Б.Терлак, В.Терлак,А.Пеняк, М. Іванків - ІІ місця у Ходорові.
Команда Ходорівської ДЮСШ з карате у турнірі «Перший крок» Львівської області зайняла 14 третіх місць, 11 – других, 6 – перших (В.Химович, Р.Лалак, О.Ткач, В.Мажак, І.Колопельник, В.Михайленко). На чемпіонаті Львівської області каратисти вибороли 8 третіх місць, 4 – других, 3 – перших (О.Лопотяк, Т.Підскальний, К.Мига). На чемпіонаті України підопічні С.Магарського здобули 8 третіх місць, 2 – других (М.Турчин, К.Мига).
У 2017 році Ходорівська міська рада доклала значних зусиль, щоб забезпечити належний рівень функціонування закладів середньої шкільної, дошкільної та позашкільної освіти Ходорівської ОТГ.
Н.І. Калинець, керівник відділу освіти


Новий 2018 рік: нові ціни, тарифи, зарплати

1 січня в Україні набули чинності низка законів, указів і постанов. Cтартувала медична реформа, запрацювала система біометричного контролю на кордоні, зросла мінімальна заробітна плата та ін..
Мінімальна зарплата становить 3,723 тис. грн., прожитковий мінімум - 1700 грн.
Зарплата вчителів виросла на 25%.
Для тих, хто досяг 65-річного віку і має 30-35 років стажу, мінімальний розмір пенсії становить 40% від мінімальної зарплати, встановленої в законі про держбюджет.
Встановлено пенсії овдовілому подружжю чорнобильців, незалежно від зв’язку смерті з катастрофою.
Військові пенсії підвищились у середньому на 1,5 тис. грн.
Кожен пацієнт має право отримувати первинну допомогу безкоштовно в обраного ним сімейного лікаря.
Розширений перелік ліків, вартість яких за рецептом від сімейного лікаря, відшкодовується державою повністю або частково за програмою «Доступні ліки».
На українському кордоні запрацювала система біометричного контролю для іноземців і для осіб без громадянства.
Набув чинності безвізовий режим між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами.
Полігони захоронення відходів в Україні з 1 січня мають бути оснащені вагами для ведення обліку.
В Україні запрацював Дорожній фонд.
Дороги місцевого значення перейшли в управління місцевої влади.
Зменшилась максимально дозволена швидкість руху транспортних засобів в населених пунктах - до 50 км/год.
Набрав чинності закон про вдосконалення фінансування поводження з радіоактивними відходами.
Заборонено утилізувати сміття без переробки та сортування.
Електроенергія подорожчала на 9,5%.
Підвищились граничні тарифи на фіксовану телефонію в середньому на 8,3%.
Укрпошта підвищила тарифи на пересилання поштових відправлень в середньому на 16%. Міжнародні відправлення подорожчали на третину.
Запрацював реєстр власників субсидій.
Переробні підприємства більше не зможуть купувати продукт у селян – тільки в спеціалізованих фермерських господарствах.
Вітчизняна горілка подорожчала приблизно на 1 грн. за пляшку 0,5л.
Вартість сигарет зросла майже на 6 гривень.
Знизилися ставки ввізного мита для нових легкових автомобілів із країн Євросоюзу.
Подешевшали електрокари – їх можна придбати без ПДВ, акцизу та ввізного мита.


Місцева пожежна команда - гарантія надійного захисту громади
Як свідчить статистика, значна частка пожеж в Україні виникає у сільській місцевості, де здебільшого відсутні пожежні частини. Долаючи десятки кілометрів до місця виклику, вогнеборці втрачають дорогоцінні хвилини, які можна було б використати для допомоги людям.
Щоб вдосконалити систему реагування на пожежі - максимально скоротити час прибуття пожежно-рятувального підрозділу до місця виникнення пожежі або ліквідації надзвичайної ситуації, жителі села Чорний Острів Чорноострівського старостинського округу Ходорівської територіальної громади створили добровільну пожежну команду.
Напередодні Нового 2018 року відбулось урочисте відкриття й освячення добровільної пожежної команди у селі Чорний Острів, яка обслуговуватиме не тільки Чорнооострівський старостинський округ, а й сусідні – Дев”ятниківський, Вибранівський, Отиневицький. На свято завітали представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, ТОВ «Вінал Агро», заступники міського голови А.Батирняк, Я.Костур, старости Загірочківського, Молодинченського, Бортниківського, Жирівського, Піддністрянського старостинських округів - Г.Краївська, Н.Януш, О.Гурдя, О.Пивовар, Р.Сомик, депутат Ходорівської міської ради Н.Макогін, жителі навколишніх сіл.
Заступник міського головиА.Батирняк ознайомила присутніх із рішенням виконавчого комітету та Положенням про добровільну пожежну команду. Анастасія Петрівна подякувала керівництву ТОВ «Вінал Агро» за надане приміщення для пожежної команди, сміливцям-вогнеборцям, жителям сіл Чорний Острів, Лучани, Бориничі - Р.Сенявському, І.Кушніру, Г.Віннічику, Г.Дреботу, А.Гутнику, М.Павлішаку, Р.Снаку, І.Макогону, Т.Дейнезі, В.Шоробурі, за вчинок, гідний наслідування. Заступник міського голови наголосила, що відкриття добровільної пожежної частини стало можливим завдяки співпраці Ходорівської міської територіальної громади, керівництва Чорноострівського старостинського округу з Головним управлінням ДСНС України у Львівській області, ТОВ «Вінал Агро», і запевнила, що Ходорівська міська рада докладе всіх зусиль для належного технічного забезпечення команди.
Підполковник Ю.Павленко, начальник Жидачівського РВ ДСНС, та полковник І.Базів, начальник управління заходів цивільного захисту у Львівській області, відзначили високий рівень відповідальності влади, яка взяла на себе опіку над добровільною командою вогнеборців (сьомої в області і третьої у Жидачівському районі), що забезпечить надання своєчасної допомоги жителям віддалених населених пунктів, і висловили надію, що приклад добровольців Чорного Острова будуть наслідувати жителі інших старостинських округів Ходорівщини.
Честь перерізати стрічку надали заступнику міського голови Я.Костуру, начальнику Жидачівського РВ ДСНС Ю.Павленку та представнику ТОВ «Вінал Агро» М.Камінському. Отець Тарас Лукачик благословив й окропив свяченою водою добровольців-вогнеборців, пожежну машину і всіх присутніх.
Учні Чорноострівського НВК підготували святкову концертну програму для учасників події, що увійде в історію села й громади.
Відкриття місцевої пожежної команди на добровільних засадах на території Чорноострівського старостинського округу було вкрай необхідним кроком. Функціонування її сприятиме більш оперативному реагуванню на надзвичайні події та посилить рівень пожежної безпеки на території не тільки Чорноострівського, а й сусідніх старостатів.
М.Краївська


Дух і велич провідника ОУН живе у наших серцях...
Традиційно, у перший день Нового року у селі Загірочко Загірочківського старостинського округу на шкільному подвір’ї, біля погруддя С. Бандери, громада вшановує пам’ять видатного українця, провідника Організації українських націоналістів. Не був винятком і початок 2018.
Жителі Загірочка разом з парохом храму Різдва Пресвятої Богородиці о.Іваном Вовком об’єдналися у спільній молитві за незламного Героя України Степана Бандеру. До слова була запрошена директор школи М.Костів.
Учасники художньої самодіяльності Народного дому села Загірочка підготували літературно-музичну композицію. Прозвучали вірші місцевого поета світлої пам’яті О.Лижника, пісні «Зоріла золота заграва», «Сонце сходить і заходить», «Збудись могутня Україно» у виконанні хору.
 Л.Піняк,
директор Народного дому с.Загірочко


Герої не вмирають!
Я перед подвигом твоїм
Схиляю голову, мій сину,
Ти у бою життя віддав ,
За свій народ, за Україну.
Надзвичайно жорстока війна, так зване АТО, за чотири роки забрала життя тисяч кращих синів і дочок України. Крик душі згорьованої матері, якій не дає спокою біль непоправної втрати, вилився сповненими гіркоти рядками на сторінках книжки про сина-Героя. Мова йде про авторку вражаючої історії про війну на Донбасі «Ти зробив усе, що зміг» Лесю Орляк, син якої - Олександр Орляк, боєць 128-ї бригади, загинув 6 лютого 2015 року під час мінометного обстрілу в Дебальцевому. Презентація книги, яка вийшла друком у видавництві «Джура» напередодні дня народження Сашка, відбулася на минулорічному книжковому форумі у Львові.
Книгу, написану серцем, Леся Орляк присвятила світлій пам’яті сина і всім захисникам Української держави у російсько-українській війні. Її сюжет створило саме життя. Передмову до видання написав молодший брат Олександра – Андрій Орляк.
У книзі «Ти зробив усе, що зміг» всі персонажі реальні зі справжніми іменами. Видання містить чимало світлин. На одній з них – колишній тернополянин Святослав Ветлинський, який на момент анексії Криму служив там офіцером. Коли більшість військовослужбовців перейшли на бік Росії, він і ще декілька його однодумців не зрадили присязі і залишилися вірними Україні. Коли в їхній частині був піднятий російський прапор і звучав гімн країни-агресора, вони ввімкнули колонки і заспівали «Ще не вмерла Україна». Саме цей момент зафіксований на фото.
Надзвичайно цікавою і хвилюючою була зустріч з автором книжки «Ти зробив усе, що зміг» Лесею Орляк та пані Ольгою – дружиною лікаря-хірурга, який рятував життя українським воїнам у боях під Дебальцево, у Ходорівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1. Захід організували працівники Ходорівської бібліотеки для дітей.
Спілкування, яке вела бібліотекар Н.Герасимів, розпочалося з молитви та зворушливого слова о. М.Прунака. Кліп «Заплакало небо» учасники заходу дивилися зі слізьми на очах. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять Олександра Орляка та його побратимів – бійців, які віддали своє життя за Україну.
Мати Героя – Леся Орляк наголосила, що пишучи книжку, намагалася донести до читачів не тільки думки свого сина, філософія якого змінилась на війні, а й вчинки окремих людей.
Заступник директора школи Р.Чорний під враженням від книги написав сценку «Мати й син», яку уміло зіграли учні 11 класу В.Кобзар та С.Сидорова. Материнське серце зворушила поезія «Як тебе бракує вдома, сину» у виконанні учениці 5-Б класу Ю.Кліщ. Учень Ходорівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Р.Буняк у надзвичайно артистичному виступі втілив у поезії сутність справжнього чоловіка, захисника Вітчизни.
Враженнями про книгу Лесі Орляк поділилася заступник директора ЗОШ 1-111ст. №2 Л.Гульцьо. Від імені усіх матерів слова вдячності почесним гостям висловила директор Ходорівської ЗОШ 1-111ст. №1 Н.Голованич.
Книгу варто прочитати всім свідомим українцям. У ній переплелося все, як у житті: на противагу байдужості, зрадам, лицемірному патріотизму постає готовність до самопожертви і безкорисна любов до Батьківщини її мужніх захисників.
Р.Урус


Символ українського Різдва
Традиційно, як тільки вставала перша різдвяна зірка 6 січня, до хати заносили святковий сніп – Дідух, приказуючи: «Дідух – до хати, біда – з хати». Солом’яний Дідух в українській автентичній культурі символізує дух предків, збереження традицій, мир й злагоду в родині, достаток у домі. Традиція ставити в оселі на покутті Дідух походить з дуже давніх часів. У дохристиянських віруваннях він був утіленням бога Коляди.
Наші прадіди вірили, що Дідух (його ще називають Дідо, Дідочок, Сніп-рай, Коляда, Колідник) впускає до хати святковий настрій, мир, добробут, затишок. Виготовляли його всією сім’єю з необмолочених колосків жита, вівса, пшениці. Прикрасами слугували сухі квіти, ягоди калини, різнокольорові стрічки.
За біблійною легендою, коли народився Ісус Христос, стояв холод. Йосип побачив у стіні шпарину і затулив її снопом - у стайні стало тепліше. Цей вчинок започаткував звичай на Різдво застеляти сіном підлогу в хаті, а на чільне місце ставити Дідух, кий стояв там аж до самого Водохреща. Після 19 січня його обмолочували, зерно висівали, солому палили на дорозі.
 Сьогодні Дідух можна створити своїми власними руками, як оберіг для родини та оселі.
Р.УрусВогонь надії, вогонь добра
Вифлеємський Вогонь Миру, як світло тепла, злагоди і сподівання, мандрує світом, долаючи кордони і єднаючи християн у переддень Різдва Христового.
Вогонь Миру, спомин про прихід на землю Спасителя, постійно горить у Вифлеємі, на місці народження Ісуса Христа. Не слід плутати його з Єрусалимським вогнем, що запалюється щороку на Великдень.
Напередодні Різдвяних свят Вогонь запалюють усі християни, його заносять до сиротинців, лікарень, щоб кожен зміг відчути тепло Вифлеємської зірки. Святість Вифлеємського Вогню зберігається навіть якщо свічка ненароком згасне - її можна знову запалити.
Ідея Вогню і його простий символізм — мир, радість і братерство, в останні роки прихильно сприймають в Україні. Цьогоріч Благодатне світло у Ходорівську громаду першими привезли прочани з Зарваниці. У переддень Надвечір'я Христового і світлого Різдва члени Національної Скаутської Організації України привезли Вифлеємський вогонь до Ходорівської міської ради.
Пластунів зустрічали колядкою і віншуваннями гуртківці Центру творчості та працівники міської ради. Пластуни заспівали оригінальну і символічну для їх місії колядку, коротко розповіли історію започаткування доброї традиції передачі Вифлеємського вогню й урочисто передали його представникам влади. Слова подяки від імені голови Ходорівської ОТГ О.Коцовського висловила заступник голови з гуманітарних питань О. Мельник і вручила пластунам солодкі подарунки.
У цей святковий час нехай чудодійний Вогонь зігріє кожного своїм щирим і чистим теплом на цілий рік, додасть сил і здоров'я усім вам і вашим родинам.
Р.Урус


Шахи
· Кращі шахісти Отиневицького відділення Ходорівської ДЮСШ напередодні Дня святого Миколая змагались за звання найсильніших у восьми окремих турнірах - розігрували 29 призових місць. Юнаки брали участь у трьох, дівчата - у п’яти турнірах різних вікових груп.
Переможцями турнірів стали: С.Кузів, Д.Заставна, М.Головчак, І.Шоробура, М.Шолубко, М.Іваніцька, О.Бабенко, А.Гураль, М.Барнась, Д. Стегницький.
Другі місця посіли: А.Ревер, М.Антоник, С.Іваніцька, І.Кузів, Ю.Штих, В.Біда, Р.Гірняк, третіми були: В.Митенько, С.Кузишин, Л.Рожило, Ю.Ковальчук, А.Стах, О.Гірняк, В.Ревер, Б.Бабій, А.Чвак, Ю.Труш, І.Антоник, В.Стичак.
Переможцям та призерам усіх турнірів директор Отиневицької ЗОШ 1-111ст. №9 Н.Коритовська вручила грамоти та медалі. Завдяки фінансовій підтримці голови батьківського комітету О.Іваніцької та депутата Ходорівської міської ради О.Ревер кожен учасник шахового свята отримав подарунок від Святого Миколая.
· Наприкінці грудня у шаховому клубі Ходорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 юні шахісти Ходорівського відділення ДЮСШ боролись за 22 нагороди. Змагання проходили за коловою системою з регламентом 30 хвилин на партію. Юнаки змагались в шести, дівчата 2007-11 р.н. - у двох турнірах.
Переможцями стали: Ю.Коваль, Д.Олеськів, І.Закорчемна, М.Тарнавський, А.Стриганин, В.Закорчемний, Б.Терлак, Р.Іллюк, М.Деркач.
Другі місця здобули: М.Богачевський, А.Совтус, М.Савків, З.Грицьків, А.Павук, Д.Герман, Б.Сава, В.Терлак (ІІ місце у районному турнірі 17.12.17), третіми були: А.Бирич, У.Бойко, Д.Качановський, Д.Пастух, Р.Луців.
Переможці та призери усіх турнірів нагороджені грамотами та медалями. За сприяння та підтримки приватного підприємця Н.Бурцевої кожен учасник отримав подарунок від Святого Миколая.
О.Гулей


Баскетбол
Наприкінці 2017 року вп’яте відбувся новорічно-різдвяний турнір з баскетболу серед дівчат Ходорівської ДЮСШ. Раніше ці змагання відбувалися у Ходорові. У зв’язку з відкриттям відділень баскетболу в сільських школах Ходорівської ОТГ, було прийнято рішення провести турнір у ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 села Грусятичі. Ці змагання проводяться з метою популяризації баскетболу серед дітей, зміцнення їхнього здоров’я та залучення до регулярних занять спортом, виявлення кращих гравців для збірної команди Ходорівської ДЮСШ.
Цьогоріч учасниками турніру були чотири команди: з Ходорова (тренер С.Пшик), Грусятич (тренер Б.Литвин), Піддністрян (тренер І.Чех), Вибранівки (тренер С.Шемечко). Ігри проводилися за круговою системою. Баскетболістки міста Ходорова і села Грусятич, перемігши своїх суперниць з Піддністрян і Вибранівки, визначали між собою переможця.

Напруженою і впертою була боротьба за 3 та 4 місця між командами Піддністрян і Вибранівки, про що свідчить той факт, що основний час закінчився внічию (14:14) - тільки у додатковий час баскетболісткам Піддністрян вдалося закинули 2 очки в корзину команди села Вибранівки. Тож, третє місце виборола команда с.Піддністряни, четверте - с.Вибранівка.

Не менш напруженою і цікавою була боротьба за перше-друге місця між баскетболістками Ходорова і Грусятич, так як за команди грали дівчата, які, брали участь в обласних змаганнях, виступаючи за збірну Ходоріської ДЮСШ. Ходорівські баскетболістки були спритнішими і влучнішими в кінці гри і перемогли з рахунком 32:28. Команда Грусятич посіла друге місце.
Команда Ходорова здобула перше місце у складі: М.Паздерської, Л.Паздерської, О.Дрогомирецької, Т.Фостик, К.Демчишин, Є.Нетяги, М.Левицької, В.Стриганин, А.Бабій, Х.Кужди, А.Чучули, О.Шудлик.
Всі команди нагороджені грамотами і баскетбольними м’ячами. Палкий прихильник баскетболу, меценат, вручив кожній спортсменці новорічний подарунок. Були відзначені кращі гравці у кожній команді: А.Чучула (Ходорів), І.Лотоцька (Грусятичі), Л.Ониськів (Піддністряни), М.Дидина (Вибранівка).
С. Пшик, заступник директора
з навчально-тренувальної роботи Ходорівської ДЮСШ


 Календар свят 2018 року
1 січня – Новий рік
7 січня – Різдво Христове
8 березня – Міжнародний жіночий день
8 квітня – Пасха (Великдень)
1 травня – День праці
9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
27 травня – Трійця
28 червня – День Конституції України
24 серпня – День незалежності України
14 жовтня – День захисника України
25 грудня – Різдво Христове, католицьке .


Шановні, Н.Януш, І.Гамкало, Б.Кручак, П.Книш, З.Книш, Г.Мосій, В.Черепущак, Г.Сомик,М.Носик, М.Калинець, М.Швед, С.Носик, С.Грицило, Р.Осімницький, О.Самборська, І.Стадник, о. Іван, О.Піняк, Б.Федоришин, О.Ревер, Л.Депко, Б.Німко, Л.Абрамів, Т.Качор, Н.Саляк, Г.Калинець
Щиро вітаємо Вас з днем народження! Сердечно зичимо Вам міцного здоров’я, миру, благополуччя, впевненості у завтрашньому дні.
Нехай у всіх починаннях Вас супроводжують успіх і перемоги, робота приносить задоволення і щедрі результати, кожен новий день дарує натхнення, нові відкриття і звершення в ім’я розбудови нашого краю та всієї України.
Депутатський корпус,
виконавчий комітет,
міський голова
Ходорівської ОТГ
 О.Коцовський


Дитина народилася
Зареєстровані новонароджені громадяни об’єднаної громади:
18.10 – Кузів Злата Володимирівна (Садки)
30.10 – Цімер Вікторія Володимирівна (Вибранівка)
06.11- Хвостяк Дмитро Ярославович (Ходорів)
10.11 – Фінович Ростислав Васильович (Бортники)
11.11 – Корж Аліна Романівна (Ходорів)
13.11 – Ватаманюк Артем Миколайович (Молодинче)
15.11 – Дронь Демян Юрійович (Ходорів)
15.11 – Шиманський Маркіян Романович (Грусятичі)
17.11 – Яримович Єва Ігорівна (Городищенське)
16.11 – Мельникович Дем’ян Михайлович (Ходорів)
22.11 – Заблоцька Мілана Павлівна (Ходорів)
22.11 – Дудич Роман Миколайович (Ходорів)
24.11 – Костів Євген Володимирович (Піддністряни)
25.11 – Кучерак Вероніка Михайлівна (Ходорів).
Щиро вітаємо батьків новонароджених немовлят.


Відійшли у вічність
Пішли з життя громадяни об’єднаної громади:
01.11 – Данилко І.Ф 1946 р.н. (Жирова)
01.11 – Чорна М.Д 1931р.н.(Ходорів)
02.11 – Цветкова К.І 1939 р.н.(Ходорів)
02.11 – Грондзіль С.В 1975 р.н.(Ходорів)
03.11 – Закорчемна Г.М 1940р.н.(Сугрів)
04.11 – Король О.Т  1926 р.н.(Піддністряни)
07.11 – Лижник О.П 1931 р.н.(Загірочко)
07.11  -Турковський Т.Й 1947р.н.(Сугрів)
07.11 – Дерефінка В.Й  1948 р.н.(Ходорів)
08.11 – Конвіцька Ю.М 1924 р.н.(Бринці-Загірні)
09.11 – Моісей М.М  1936 р.н.(Вербиця)
10.11 - Скотняний М.М 1935 р.н.(Городищенське)
11.11 - Гринь М.В 1953 р.н.(Вибранівка)
13.11 – Паняк К.С 1938 р.н.(Піддністряни)
15.11 – Гуга М.М 1950 р.н.(Кам»яне)
16.11 – Залога О.С 1960 р.н.(Піддністряни)
18.11 – Козачок К.П 1929 р.н.(Дев»ятники)
16.11 – Чад В.С 1964 р.н.(Городище)
19.11 – Бардак М.Є 1944 р.н.(Городищинське)
19.11 – Татомир М.П 1957 р.н.(Ходорів)
19.11 – Озарко В.Д  1931 р.н.(Ходорів)
20.11 – Горленко А.В  1936 р.н.(Вовчатичі)
20.11 – Емха В.Д 1944 р.н.(Ходорів)
20.11 – Майкович З.М 1961р.н.(Бориничі)
20.11 – Керницька А.Д 1927 р.н.(Вибранівка)
22.11 – Лашко С.В 1924 р.н.(Бородчиці)
23.11 – Хомут П.П 1935 р.н.(Загірочко)
24.11 – Чапляк К.Є 1929 р.н.(Городище)
24.11 – Баглай О.П 1957 р.н.(Дуліби)
25.11 – Гриців К.І 1963 р.н.(Чорний Острів)
26.11 – Дронь М.Ф 1947 р.н.(Вербиця)
28.11 – Логущак М.С 1949 р.н.(Добрівляни)
28.11 – Кіт М.М 1949 р.н. (Бортники)
Щиро співчуваємо сім’ям померлих.


Відійшов у засвіти …
У переддень Нового 2018 року – 31 грудня, після важкої хвороби зупинилося серце старости Чорноострівського старостинського округу Михайла Степановича Дребота. 6 серпня 2018 року йому б виповнилося 63.
Народився Михайло Степанович у селі Борусів. Навчався у Бориницькій неповній середній школі, середню освіту здобув у Жидачівській школі. Закінчив Львівський лісотехнічний інститут. Понад сорок років свого життя присвятив розвитку рідного краю. Пройшов шлях від водія колгоспу ім. ХХ1 партз’їзду (працював завгаром, бригадиром комплексної бригади) до директора ТзОВ «Гетьман Сагайдачний», був головним інженером ТОВ «Вінал Агро».
У 2010 році односельці вперше довірили йому владу у Чорнооострівській сільській раді. Переконавшись, що М.С. Дребот дбає про покращення добробуту і благополуччя людей, у 2015 році вдруге обрали головою сільської ради. Як староста Чорноострівського старостинського округу в складі Ходорівської об’єднаної територіальної громади, Михайло Степанович користувався авторитетом серед колег, жителів Ходорівщини.
Родина втратила люблячого чоловіка, турботливого батька і дідуся, друзі - надійного товариша, громада – авторитетного вимогливого керівника.
Пам'ять про М.С.Дребота назавжди залишиться у серцях його рідних, товаришів, односельців, колег.
Депутатський корпус, виконавчий комітет, міський голова Ходорівської об’єднаної територіальної громади О.Коцовський висловлюють щирі співчуття рідним і близьким М.С.Дребота.

Співчуття
Колектив працівників Ходорівського Центру дитячої і юнацької творчості висловлює щирі співчуття керівнику гуртка «Самодіяльний дитячий хор» Петру Михайловичу Андрушкову з приводу непоправної втрати – смерті матері.